กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบอุปกรณ์เคลื่อนที่ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์
 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน

Facebook Login

การลงทะเบียนฟรี

สนใจแบเนอร์โฆษณา ติดต่อ 081 957 9570 email one2club@gmail.comผู้สนับสนุนเว็บไซต์
ดู: 1446|ตอบกลับ: 0

[รอบส่งสติ๊กเกอร์] ทะเบียนไปรษณีย์ รอบจัดส่งสติ๊กเกอร์ที่ 9

12322419_1269883569704427_5959774362246692897_o.jpg

::: ทะเบียนไปรษณีย์สติ๊กเกอร์ พันธุ์แกร่ง รอบที่ 9
ช่วงนี้น้ำมันลดราคาอย่างต่อเนื่อง เลยได้เติมน้ำมันก่อนไปส่งสติ๊กเกอร์คลับให้กับสมาชิกชาวพันธุ์แกร่ง
ต้อนรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ค่อยโล่งใจกับค่าน้ำมันที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องนี้ และ หากสมาชิกได้ท่องเที่ยวละไมที่ไหน อย่าลืมแบ่งปันวันสบายกับ เพจพันธุ์แกร่ง ที่จะอยู่เป็นเพื่อนชาวคลับเสมอครับ
.......................................................................................................
สำหรับ รายการเสื้อคลับมีแผนจัดส่งในสัปดาห์ต่อไป ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้สมทบทุน บูรณะวัดโตนด กับการสั่งซื้อเสื้อคลับพันธุ์แกร่งมา ณ ที่นี่ด้วยนะครับ ซึ่งยอดจำหน่ายเสื้อคลับ จะแจ้งให้ทราบในโพสต์นี้ เป็นระยะ ๆ ครับ
อย่าลืม กิจกรรมคลับ วันที่ 16 มกราคม 2559
มาร่วมกันให้ได้นะครับชาวพันธุ์แกร่ง
.......................................................................................................
::: ทะเบียนไปรษณีย์สติ๊กเกอร์ พันธุ์แกร่ง รอบที่ 9
1 EP 2657 4376 2 TH โฉม 2012 :: 12327 ชัยยา ฤทธิ์มนตรี
2 EP 2657 4377 6 TH โฉม 2012 :: 23115 อนันต์ พึ่งน้อย
3 EP 2657 4378 0 TH โฉม 2012 :: 30159 สุชาติ กรรณสูต
4 EP 2657 4379 3 TH โฉม 2012 :: 30166 โชคชัย กิตติ์มงคล
5 EP 2657 4380 2 TH โฉม 2012 :: 36293 น.ส. กรนันท ์ศรีจันทร์
6 EP 2657 4381 6 TH โฉม 2012 :: 45257 นายกฤษรัตน์ แสนจิตต์
7 EP 2657 4382 0 TH โฉม 2012 :: 48763 พันธุ์ธร งูทิพย์
8 EP 2657 4383 3 TH โฉม 2012 :: 56126 นายศรายุทธ แสงทอง
9 EP 2657 4384 7 TH โฉม 2012 :: 59626 ดิลก แก้ววิชิต
10 EP 2657 4385 5 TH โฉม 2012 :: 63821 ดนุพง สิงห์งอย
11 EP 2657 4386 4 TH โฉม 2012 :: 69099 ธนดล คุ้มรอด
12 EP 2657 4387 8 TH โฉม 2012 :: 71596 ยุทธนา นาคบำรุง
13 EP 2657 4388 1 TH โฉม 2012 :: 85163 ไพรมนูญ พรมสิงห์
14 EP 2657 4389 5 TH โฉม 2012 :: 86785 คุณเฟาซี ขะเด
15 EP 2657 4390 4 TH โฉม 2012 :: 88292 นายจักรกฤษณ์ ใจสม
16 EP 2657 4391 8 TH โฉม 2012 :: 88721 ธนพล ปิ่นรอด
17 EP 2657 4392 1 TH โฉม 2012 :: 89447 นางสาว พัชรี เงาศรี
18 EP 2657 4393 5 TH โฉม 2012 :: 89569 สมเกียรติ เสียงสนั่น
19 EP 2657 4394 9 TH โฉม 2012 :: 89811 ประกาศิต ชนะวาที
20 EP 2657 4395 2 TH โฉม 2012 :: 89913 ธนกร พรจิระปํญญา
21 EP 2657 4396 6 TH โฉม 2012 :: 89957 นายปิยะณัฐ สนิทไชย
22 EP 2657 4397 0 TH โฉม 2012 :: 89960 ธันวา ขันธวิธิ
23 EP 2657 4398 3 TH โฉม 2012 :: 89984 สราวุธ ชินมาตร
24 EP 2657 4399 7 TH โฉม 2012 :: 89996 พรทิพย์ หลายแห่ง
25 EP 2657 4400 3 TH โฉม 2012 :: 89998 ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว
26 EP 2657 4401 7 TH โฉม 2012 :: 90055 นายจันทร์สุริยะ มั่งมา
27 EP 2657 4402 5 TH โฉม 2012 :: 90087 ดาราพร แดงสูงเนิน
28 EP 2657 4403 4 TH โฉม 2012 :: 90108 มนชัย แซ่ตั้ง
29 EP 2657 4404 8 TH โฉม 2012 :: 90139 ศัญญา ศรีอังคฮาด
30 EP 2657 4405 1 TH โฉม 2012 :: 90155 สมพงษ์ จิตระทศ
31 EP 2657 4406 5 TH โฉม 2012 :: 90162 ศิริลักษณ์ โสธรพิทักษ์กุล
32 EP 2657 4407 9 TH โฉม 2012 :: 90168 อรุณ ขันตี
33 EP 2657 4408 2 TH โฉม 2012 :: 90054 พุทธชาติ จูมดอก
34 EP 2657 4409 6 TH โฉม 2012 :: 90018-90021 วริทธิ์ โสภา
35 EP 2657 4410 5 TH โฉม MC :: 35406 เสรี พรตเจริญ
36 EP 2657 4411 9 TH โฉม MC :: 43505 สุนทร อ่วมน้อย
37 EP 2657 4412 2 TH โฉม MC :: 67104 พงค์นพัทธ์ เอื้อปภาพงค์
38 EP 2657 4413 6 TH โฉม MC :: 68521 ณัฐพงษ์ วิกัน
39 EP 2657 4414 0 TH โฉม MC :: 70727 พิมพ์พร ปัญญาอุด
40 EP 2657 4415 3 TH โฉม MC :: 80445 ปราชญ์สิริ. ใจตรง
41 EP 2657 4416 7 TH โฉม MC :: 86588 ประธาน สุวรรณพิมพ์
42 EP 2657 4417 5 TH โฉม MC :: 87213 เจตน์สฤษฎิ์ พุทธพันธ์
43 EP 2657 4418 4 TH โฉม MC :: 87319 สุวพันธ์ คล้ายไทย
44 EP 2657 4419 8 TH โฉม MC :: 89081 กอบกิจ จันทร์สุริย์
45 EP 2657 4420 7 TH โฉม MC :: 89183 นันทวิชญ์ มณีสุข
46 EP 2657 4421 5 TH โฉม MC :: 89272 ยูนิก นีระมนต์
47 EP 2657 4422 4 TH โฉม MC :: 89334 ชัยสิริ ผสมพราหมณ์
48 EP 2657 4423 8 TH โฉม MC :: 89475 สุชล ศิริพงษ์
49 EP 2657 4424 1 TH โฉม MC :: 89491 สมโภช อาชญาทา
50 EP 2657 4425 5 TH โฉม MC :: 89537 ศุภกฤต ศรีสันติสุข
51 EP 2657 4426 9 TH โฉม MC :: 89722 สิทธิศักดิ์ ศรีทอง
52 EP 2657 4427 2 TH โฉม MC :: 89829 วุฒิชัย สังข์ทิพย์(ห้องA9)
53 EP 2657 4428 6 TH โฉม MC :: 89894 ธนันพัชญ์ ศุภจารุพัฒน์
54 EP 2657 4429 0 TH โฉม MC :: 89945 อาทิตย์ คำภา
55 EP 2657 4430 9 TH โฉม MC :: 89956 นายอภินันท์ รุ่งมานะเศรษฐ
56 EP 2657 4431 2 TH โฉม MC :: 89981 พีรภัทร ภักดีวงษ์
57 EP 2657 4432 6 TH โฉม MC :: 89982 นายนัธทวัฒน์ นันขุนทด
58 EP 2657 4433 0 TH โฉม MC :: 90030 อุทิตย์ เนื่องชุมพล
59 EP 2657 4434 3 TH โฉม MC :: 90066 กวีรัตน์ คล้ายแก้ว
60 EP 2657 4435 7 TH โฉม MC :: 90086 นายเอกพจน์ ผาบเจริบ
61 EP 2657 4436 5 TH โฉม MC :: 90091 วันชัย จุลสราญพงค์
62 EP 2657 4437 4 TH โฉม MC :: 90098 นายวรุตม์ ปักเขตานัง
63 EP 2657 4438 8 TH โฉม mc :: 90100 อดิศักดิ์ พันธ์ธรรม
64 EP 2657 4439 1 TH โฉม MC :: 90103 ชัยวัฒน์ กิตติสงคราม
65 EP 2657 4440 5 TH โฉม mc :: 90113 อนิรุจน์ ขันธจันทร์
66 EP 2657 4441 4 TH โฉม MC :: 90134 จิรวัฒน์ ภาคสุข
67 EP 2657 4442 8 TH โฉม MC :: 90143 คุณ คฑายุทธ์ จันทร์ปาน
68 EP 2657 4443 1 TH โฉม MC :: 90144 ศรัญญู หน่อหล้า
69 EP 2657 4444 5 TH โฉม MC :: 90156 ภาณุวัฒน์ อัมพิลาศรัย
70 EP 2657 4445 9 TH โฉม MC :: 90160 คุณวรณัฐ ตันวราวุฒิกูล
71 EP 2657 4446 2 TH โฉม MC :: 90163 ร้านสไตล์ออฟโรด (วุธร้อยป่า)
72 EP 2657 4447 6 TH โฉม MC :: 90164 สมพงษ์ ผุยผง
73 EP 2657 4448 0 TH โฉม MC :: 90167 นายปวินท์ภน สุขวัฒนกุล
74 EP 2657 4449 3 TH โฉม MC :: 90170 ส่งศักดิ์ พานทอง
75 EP 2657 4450 2 TH โฉม 2012 90211 ทศพล ถาวร
76 EP 2657 4451 6 TH โฉม MC 90212 ธนชัย พลเยี่ยมม
77 EP 2657 4452 0 TH โฉม MC 89638 ลำปางค์ กาบินพงษ์
78 EP 2657 4453 3 TH โฉม MC 90194 กิตติชัย ต้นศิริ
79 EP 2657 4454 7 TH โฉม MC 90192 วชิระ เครื่องลาย
80 EP 2657 4455 5 TH โฉม 2012 90207 นายประพัฒน์ สมถวิล
81 - - - - TH โฉม 2012 90135 ธีรศักดิ์ (มารับด้วยตัวเอง)
82 - - - - TH โฉม MC 90136 อาทิมา (มารับด้วยตัวเอง)
83 EP 2657 4456 4 TH โฉม 2012 90193 ลักขณา อยางดี
84 EP 2657 4457 8 TH โฉม MC 90200 ทรงพล สายจะโปะ
........................................................................................
หมายเหตุ สติ๊กเกอร์ ราคา 250 บาท ประกอบไปด้วย
ค่าสติ๊กเกอร์ 200 บาท
ค่ารองโฟม 3 บาท
ค่าซอง 1 บาท
ค่าทะเบียนไปรษณีย์ 37 บาท
ค่าดำเนินการ 9 บาท
........................................................................................
ปล . เพื่อป้องกันการส่งไม่ถึงมือผู้รับ โปรดแจ้งชื่อที่อยู่ให้ชัดเจน

ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้